_MG_4692-me.jpg

Raha-asioista puhuminen vaatii rohkeutta, samoin mie­lek­kään elämän ra­ken­ta­mi­nen. Itsensä rikkaaksi kokeminen on jo­kai­sel­le kuuluva oikeus . Tyy­ty­väi­syyt­tä elämään voi kohentaa monin tavoin. 

Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lit

Tervetuloa tutustumismatkalle

_MG_7485_2-me.jpg

Johdanto rahaan: ihminen, elämä ja menestys

Sähköinen  pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi: 

Kuullaan, millaiseen käsitykseen ihmisestä valmennus perustuu. Mitä meissä tapahtuu, kun innostumme itsestämme. Mitä menestys sinulle tarkoittaa?

IMG_2329-me.jpg

Hy­vin­voin­ti ja rikkaus

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Tutkitaan hyvinvoinnin eri alueita ja selvitetään, mistä rikkaus oikeastaan muodostuukaan. Arvioidaan elämänalueita ja valitaan askelmia tulevaisuudelle.

IMG_2337-me.jpg

Ar­vo­har­mo­nia: aika, raha ja energia

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Elätkö arvojesi mukaista elämää? Mistä tiedät sen? Tutkitaan elämää konkreettisella tavalla ja paljastetaan mahdolliset muutostarpeet.

IMG_9626-me.jpg

Pel­kis­tä­mi­nen, ri­kas­ta­mi­nen ja runsaus

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Voinko minä rikastua? Mitä rikastaminen ja yltäkylläisyys ovat? Mietitään, miten voimme elämäämme pelkistää. Kiinnitetään huomiota arjen toimivuuteen ja sujuvuuteen.

sinikallio2-me.jpg

Tarve, halu ja to­si­asioi­den koh­taa­mi­nen

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Käymme läpi perustarpeitamme täyttymykseen saakka. Puntaroimme taloustapojamme. Erotetaan perushyödyke luksuksesta. Kohdataan tosiasiat.

_MG_6770-me.jpg

Oman ku­lu­tuk­sen tut­ki­mi­nen

Sähköinen pdf-materiaali 

ladattavissa ilmaiseksi:

Kohdataan raha-asioita lisää oman kulutuksen seurannan ja kulumallien kautta. Jaetaan kulutusta esimerkiksi vält­tä­mät­tö­myys­me­noi­hin, luksukseen ja investointeihin.

IMG_2018-me.jpg

Vaurauden esteiden va­paut­ta­mi­nen ja oman elämän mil­jo­nää­riys

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Käydään mielikuvamatkalla elämän taitekohdassa. Puhutaan runsaudesta sekä miljonäärien ja suurituloisten eroista. Miten ja mistä vaurauden esteistä voisimme vapautua?

IMG_2312-me.jpg

Vau­rau­teen liittyvät us­ko­muk­set

Sähköinen pdf-materiaali  ladattavissa ilmaiseksi:

Selvitetään, mitä uskomukset ovat, mistä ne tulevat ja millaisia rahaan ja vaurauteen liittyviä uskomuksia kannamme mukanamme. Opitaan uskomusten muuttamisesta.

polku1-me.jpg

Kon­su­me­ris­mi, ajan henki ja elämykset

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Mitä on konsumerismi? Entä millainen on ajan henki? Erotatko itsestäsi elämysmarkkinoinnin sinuun liimaamat ominaisuudet?

IMG_2307-me.jpg

Ajan am­mat­ti­tai­to ja in­hi­mil­li­nen pääoma

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Mitä sinä osaat? Ajan ammattitaito koostuu muiden muassa mentaalipääomasta, suhdepääomasta ja rakennepäomasta. Millainen kartta näistä piirtyy sinun kohdallasi?

IMG_2421-me.jpg

Yli­ku­lu­tuk­ses­ta vakauteen

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Vaivaako sinua kulutusaddiktio? Toivotko salaa pääseväsi ostamalla onneen? Tiedostetaan ylikulutus ja päästetään vaikutteista sekä mahdollisesta oravanpyörästä irti.

jakala1-me.jpg

Vel­kaan­tu­mi­ses­ta va­ral­li­suu­teen

Sähköinen pdf-materiaali ladattavissa ilmaiseksi:

Velkaantuminen on ollut trendikästä. Pohditaan, mitä velka tarkoittaa ja mitä se meille merkitsee. Rakennetaan tie velkaan tottumisesta ulos kohti talouden tasapainoa.

Valmennus on saanut vaikutteita hyvän elämän tutkimuksesta ja talousfilosofiasta. 


Olennaista valmennuksessa on pyrkiä haluttuihin  elä­män­ta­pa­muu­tok­siin käytännön harjoitusten avulla.


Oman hyvinvoinnin maailmaan voit sukeltaa oheisen materiaalin avulla vaikkapa kotoasi käsin. Kannattaa käydä prosessi rauhassa läpi, esimerkiksi yksi jakso kuukaudessa kerrallaan. Tärkeää on valita juuri itselle sopiva vauhti.


Mahdollista on myös ryhmämuotoinen valmennus, jossa harjoitusten lomassa puikkelehtivan teorian lisäksi harjoituksiin yhdistyy ryhmässä syntyvä keskustelu. 


Pyydä lisätietoja syksyllä 2021 alkavista neljän hengen pien­ryh­mä­val­men­nuk­sis­ta! Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa joka toinen maanantai 11.10.2021 alkaen noin kolme tuntia kerrallaan.

- Steve Jobs

Ota yhteyttä

Yksilö-, ryhmä- ja yh­tei­sö­val­men­nuk­siin 

pyydä tarjous


044 280 8478

kati.parkkinen@naturallyyours.fi

Kä­si­kir­joi­tus ja valmennus

FT, KTM, Life Coach 

Kati Parkkinen

© Naturally Yours toiminimi. Kaikki oikeudet pidätetään.